از ابن وبلاگ راضی هستید ؟
(44.38%) 79
بله من راضی هستم
(55.61%) 99
خیر من راضی نیستم

تعداد شرکت کنندگان : 178